Praca z mediaserwerami poziom rozszerzony

Prowadzący:

Jarosław Pacewicz

Czas trwania:

10.00 – 16.00 (6 godzn)

Certyfikat ukończenia:

TAK

Miejsce szkolenia:

Prolight Sp. z o.o.

Koszt szkolenia:

600 zł brutto

Szkolenie z rozszerzonych podstaw pracy z mediaserwerami, oparte na najpopularniejszym na rynku mediaserwerze disguise. Uczestnicy dowiedzą się jak można pracować, wykorzystując możliwości tego nowoczesnego narzędzia do projektowania. Szkolenie obejmuje m.in. podstawy pracy z projekcją w mediaserwerze disguise i modelami 3D, symulację projekcji, animację ruchu kamer oraz zaawansowane tryby mapowania obrazu. Aby wziąć udział w szkoleniu, należy odbyć szkolenie podstawowe – wprowadzające z mediaserwera disguise.

Poruszane zagadnienia:

  • jak wykorzystać w pełni możliwości disguise? – prezentacja wprowadzająca, przykłady
  • wprowadzenie do pracy z projekcją, czym jest UVMapa?
  • import modeli / objektów
  • widok sceny – zaawansowane opcje wizualizacji i symulacji
  • zaawansowane tryby mapowania obrazu
  • symulacja ruchu kamery
  • wprowadzenie do pracy w sieci d3Net
  • konfiguracja i kalibracja projektorów (ręczna i z użyciem narzędzie QuickCal)

 

Szkolenie bez ustalonego terminu. Terminie ustalany w momencie uzbierania minimalnej liczby uczestników: 6 os.

X