CAD poziom podstawowy

Prowadzący:

Michał Fiodorow

Czas trwania:

dzień 1 – 10.00 – 16.00 (6 godzin)

dzień 2 – 10.00 – 16.00 (6 godzin)

Certyfikat ukończenia:

TAK

Miejsce szkolenia:

Prolight Sp. z o.o.

Koszt szkolenia:

1000 zł brutto

Kurs Computer Aided Design (CAD) to teoretyczno – praktyczne, dwudniowe szkolenie dla osób, które nigdy nie pracwały w programie CAD i chciałyby zacząć lub znają jedynie podstawy i chciałby poszerzyć swoją wiedzę.

Poruszane zagadnienia:

 • Podstawy odręcznego rysunku technicznego,
 • Stanowisko pracy: sprzęt, ergonomia, ogólne zalecenia.
 • Interfejs programu: menu główne, wstążka, linia komend, skróty klawiszowe
 • Przestrzeń modelowa
 • Przestrzeń arkuszy wydruku
 • Jednostki, opcje programu i pliki wzorcowe, auto zapis, zapis jako ACAD2013
 • Układ współrzędnych
 • Centrum projektowania, palety narzędzi
 • Właściwości obiektów
 • Poruszanie się po modelu: panoramowanie, zoom, poprzedni widok, manager widoków
 • Przydatne ogólne komendy: pomoc, regen, prawy klik, podwójny lewy klik
 • Rysowanie ręczne, parametryczne lub za pomocą linii komend
 • Linia, polilinia, elipsa, łuk
 • Prostokąty i Wielokąty
 • Bloki i biblioteka własnych obiektów
 • Orto, siatka, przyciąganie i śledzenie
 • Kreskowanie i wypełnianie
 • Przesuwanie, kopiowanie, obracanie
 • Skala, przycinanie, wydłużanie, lustro
 • Odsuń, rozciągnij, fazuj, zaokrąglij
 • Suma, różnica, część wspólna
 • Szyk, uporządkowanie
 • Modyfikacja i edycja obiektów
 • Dopasowanie właściwości
 • Praca na warstwach: tworzenie, grupowanie, blokowanie, zamrażanie
 • Opisy: text, tabela, odniesienia
 • Wymiary: liniowy, kątowy, kontynuacja, szybki wymiar
 • Tworzenie, importowanie i edycja układów
  Ustawienia strony, właściwości wydruku i skala rysunku
  Opisy, tabelka, ukrywanie warstw
  Drukowanie układów, publikowanie
X